АЙКИДО - ТРАДИЦИОННО ЯПОНСКО БОЙНО ИЗКУСТВО ПОДХОДЯЩО ЗА ВСИЧКИ
Национален Айкидо Съюз - Айкикай България  
www.aikikaibulgaria.com Черни пояси История на семинарите За нас Тренировки Контакти и връзки Галерия снимки Начало Изпитна програма Майстори Сенсей Георги Иванов О`Сенсей Какво е Айкидо?
   Айкикай Айкидо България е сдружение на хора практикуващи  традиционното японско бойно изкуство Айкидо. Сдружението е създадено  на 03.07.2002г. ( бивш Айкидо клуб “Нико”) Сдружението е представител  на Световният Айкидо Център - Айкикай Хомбу Дожо и е редовен член на  “Национален Айкидо Съюз - Айкикай България” Сдружението е  регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел.То има за цел да  развива и разпространява Айкидо, да подпомага и организира  практикуването на Айкидо на районно, регионално, национално и  международно ниво. Да създава и организира школи по Айкидо. Да  запознава всеки, който проявява интерес относно принципите на Айкидо,  историята и съвремените методи на обучение и преподаване. Да  провежда демонстрации по Айкидо, както и да организира семинари по  време, на които да предоставя възможност на своите члениве да се  обучават от преподаватели специално упълномощени от Айкикай Хомбу  Дожо и Световната Айкидо директория. 
СДРУЖЕНИЕТО ПРЕДЛАГА: - тренировки за начинаещи и напреднали - работа с деца в специално обособените групи - индивидуално обучение - специализирано обучение по самоотбрана за жени - участие в национални и международни семинари - изпити и дипломи - сдружението провежда изпити в съответствие с програмата на Световния Айкидо Център ( Aikikai Hombu Dojo ) Издържалите изпит за степени “ДАН” получават сертификат с диплома от Централата на Айкидо - валидни в целия свят.
Инструктoри За нас
АЙКИДО КЛУБ “Айкикай Айкидо България”
АЙКИДО - ТРАДИЦИОННО ЯПОНСКО БОЙНО ИЗКУСТВО ПОДХОДЯЩО ЗА ВСИЧКИ
Aйкикай Айкидо България e член на Национален Айкидо Съюз Официален представител на Aikido World Headquarters (the ‘mother house’ of Aikido, Tokio Japan).